Награда ВИК (2007) за най-добър роман на годината – „Партиен дом“ – Георги Тенев

 

Награда „Кръстан Дянков“ (2008) за „Морето“ - Джон Банвил, превод от английски Иглика Василева.

 

Награда на Съюза на преводачите в България (2009) за „Пейзаж, рисуван с чай“ - Милорад Павич, превод от сръбски Русанка Ляпова.

 

Награда на Съюза на преводачите в България за „Бял шум“ - Дон ДеЛило, превод от английски Зорница Христова.

 

Награда „Кръстан Дянков“ (2009) за „Човешкото петно“ - Филип Рот, превод от английски Надежда Радулова.

 

Награда на ПЕН (2010) за превод на българска съвременна художествена литература.

 

Награда „Бронзов лъв“ АБК (2010) за най-добър издателски проект за поредицата „Европейски романтизъм“.

 

Награда „Кръстан Дянков“ (2011) за „Хомър и Лангли“ - Е. Л. Доктороу, превод от английски Иглика Василева.